5 Produktionssteder

Stort forhandlernetværk

Kort leveringstider

Tilpasning mulig

Kunststof Pallet content bottom

SORTIMENT

Vores sortiment af plastpaller er så omfattende med hensyn til typer og design, at den rigtige palle er tilgængelig til enhver anvendelse. Som et resultat inkluderer vores sortiment nu mere end 150 produkter. Plastpallerne fås i forskellige størrelser og farver. Da mulighederne er mange, kan du stole på Q-Palls specialisters omfattende viden og erfaring for at træffe det rigtige valg. Takket være vores store beholdning, kan vi desuden love dig hurtig levering.

Kort sagt: takket være vores omfattende sortiment, mange års erfaring og store beholdning, garanterer Q-Pall fremragende plastpaller med korte leveringstider og fremragende service.

SPECIALPRODUKTER

Q-Pall har et varieret standardsortiment af plastpaller. Desuden tilbyder vi også paller, der er lavet i henhold til kundens specifikationer. Vi udvikler innovative koncepter og produkter i samråd med vores kunder. Dette gør vores kunder i stand til at opnå og opretholde deres førende position.

FORDELE VED AT KØBE PLASTPALLETTER

  • Omkostningsbesparelser
  • Reducerer CO2-udledning
  • Et bæredygtigt valg
  • Undgå risici
OMKOSTNINGSBESPARELSER

I første omgang kan det koste mere at købe det samme antal plastpaller som træpaller. Men at vælge plastpaller vil det i sidste ende sparer dig penge. Plast er mere holdbart og holder derfor længere. Hvilken virksomhed ønsker ikke at spare penge?

REDUCERER CO2-UDLEDNING

Fordi lastpaller er lettere end træpaller, kan du arbejde med højere ‘nettolast’ og transportere flere varer til samme pris. Med andre ord: der vil i sidste ende være mindre CO2-udledning som følge af transport af varerne. Dette betyder også, at du reducerer brændstofomkostningerne til varetransport. Dette sparer ikke kun din virksomheds penge, men bidrager også til en grønnere verden.

ET BÆREDYGTIGT VALG

Produktionen af plastpaller er meget bæredygtig, efter de er fremstillet og kan de genbruges igen. På grund af deres styrke har plastpaller også en ekstra lang levetid. Derudover takket være deres homogene komposition, er plastpaller meget velegnede til alle slags vejrforhold. Med trævarianter er der risiko for at skade produkter på grund af splinter. Dette er naturligvis ikke tilfældet med Q-Pall-produkter.

UNDGÅ RISICI

Træpaller skal behandles og repareres af og til for at bevare deres høje kvalitet. Da paller rejser over hele verdenen, er der en god chance for, at de bringer skadedyr og bakterier med tilbage. Derfor har mange lande udarbejdet strenge regler for dette, så spredning af sygdom og bakterier kan forhindres. Ved at købe plastpaller forsvinder dette problem helt. Du har altid 100% sikkerhed.

BÆREDYGTIGHED OG MILJØBEVIDSTHED

Q-Pall har kontrol over hele kæden. Fra udvikling, produktion, salg og distribution til genbrug. Dette betyder, at vi tilbyder dig de tekniske og logistiske forhold, der også bidrager til optimale processer inden for din virksomhed.

INNOVATION

Q-Pall er en innovativ, progressiv virksomhed, der har fokuseret på udvikling og produktion af plastpaller af høj kvalitet siden 2005. Som virksomhed stræber vi efter fleksibilitet og et globalt forhandlernetværk. Vi har også øje for miljøet. Både vores og dine. Dette afspejles i vores bæredygtige produktionsmetoder. Innovation er derfor en kerneværdi i vores virksomhed. Vi investerer i den seneste udvikling og progressive arbejdsmetoder. Med henblik på morgendagens verden og dagen i dag i tankerne.

FORSKNING OG UDVIKLING

Nøglen til vores – og din – succes er innovation og teknologisk fremgang. Derfor har Q-Pall et stærkt team af interne eksperter, der undersøger nye produkter til at betjene eksisterende og nye markeder. Vores mission er altid at bevæge os, fordi bevægelse er fremskridt. Ved at bruge tværfaglige visioner er vores ideer blevet til virkelighed i innovative produkter. Vi mister ikke synet omkring bæredygtighed.

PRODUKTION AF PLASTPALLETER

Produktionen af Q-Pall inkluderer både returpaller og genbrugspaller i plast. I dag kan du vælge mellem et stort antal typer og versioner. Det er desto vigtigere at vælge den rigtige plastpalle til enhver anvendelse set ud fra et økonomisk synspunkt og for at sikre, at logistikken fungerer problemfrit. Det er noget du trygt kan overlade til os. Gennem et verdensomspændende forhandlernetværk og europæisk dækning af fabrikkerne, leverer Q-Pall lokal produktion til fordelagtige priser. Samtidig reducerer dette netværk miljøbelastningen ved at reducere det samlede antal transport-kilometer.

MILJØBEVISTHED

Når du vælger paller, ser du først på de opgaver pallen skal udføre, og hvilken funktion der kræves til dette. Du kan derefter vælge mellem en træ- eller plastpalle. Dette valg er i stigende grad knyttet til miljøbevidst iværksætteri. Virksomhedernes sociale ansvar er nu også et vigtigt kriterium for virksomheder. Hvordan passer brugen af plastpaller til dette?

CARBON FOOTPRINT VED PLASPALLER

Miljøet er et vigtigt tema. Emnet ”drivhusgasser” har været på dagsordenen for mange virksomheder i nogen tid nu. Efterhånden som vi bliver mere og mere opmærksomme på vores påvirkning af miljøet og de klimaforandringer, der følger af det, er dette bestemt et spørgsmål, der bekymrer os. CO2-udledning, eller kulstof, spiller en vigtig rolle her. Af alle drivhusgasser, der udsendes af mennesker, er CO2 det vigtigste. Emissioner af drivhusgasser påvirker Jordens klima, både på land, i havet og i luften.

Det er grunden til carbon footprint blev udtænkt. Carbon footprint er et mål for CO2-udledning som følge af brug af fossile brændstoffer i trafik, luftfart, transport, elproduktion, opvarmning og så videre. Miljøpåvirkningen af plastpaller fremgår også af beregningen af carbon footprint. For at bestemme carbon footprint for en plastpalle beregnes de carbondioxidækvivalenter, der kræves for at fremstille en palle, udtrykt i kilogram (kg CO2 ækv.), beregnet. De fleste CO2-udledninger forekommer under udvindingen af råmaterialer, transport og produktionen af slutprodukter.

GENBRUG AF PLASTPALLER ER BÆREDYGTIGT

Hvis CSR (Virksomhedernes sociale ansvar) er en vigtig del af din forretningsdrift, kan du vælge brugte plastpaller. Genbrug af dem minimerer mængden af anvendte råvarer, hvilket er en vigtig overvejelse i bæredygtigt iværksætteri. Dette gør valget af brugte plastpaller til et logisk valg. Når du genbruger plastprodukter, lægger du mindre byrde på miljøet. Dette kan være noget at tænke over, når du vælger brugte paller. Brugte plastpaller kan købes i forskellige modeller og varianter. Når først plastpallen er ved slutningen af sin levetid, kan den genanvendes fuldt ud. Den gamle plastpalle kan derefter bruges som råmateriale til fremstilling af nye plastpaller.

Det er med god grund, at vi hos Q-Pall siger:

Q-Pall – pallets with a purpose!